Bra att veta

Välkommen till Pingstliljan Samfällighetsförening

Här följer en kortfattad information om vad det innebär att bo i området


Föreningens omfattning

Föreningen består av 231 fastighetsägare på fem gator: Brudslöjevägen, Ringblommevägen, Pingstliljevägen, Lupinvägen och Påskliljevägen.
Som boende i området är du medlem i Pingstliljan Samfällighetsförening.

Styrelse

Föreningen förvaltas av en styrelse bestående av fem ordinarie ledamöter (varav en ordförande) och maximalt fem suppleanter. En ambition är att alla olika fastighetstyper representeras i styrelsen. Styrelsen väljs av årsmötet vilket sker under mars månad varje år.

Hemsida med inloggning

På hemsidan läggs information ut runt vårt boende och vad som händer. På sikt kommer all information att delges via hemsidan och e-post. T.v. finns även möjligheten att få information via brev i postlådan, se vidare under punkten Fakturerings- och informationsmaterial.
För att kunna ta del av samtlig information krävs en inloggning. Du beställer inloggningsuppgifter via vårt kontaktformulär på http://www.pingstliljan.se/kontakt/

Avgifter

Avgiften är differentierad beroende på vilka gemensamhetsanläggningar fastigheten är delägare i.

Avgiften för verksamhetsåret beslutas på årsmötet och debiteras via utskickad faktura (förfallodatum 30 april och 31 oktober).

Debiteringslängd finns under dokument Årsmöte 2022 på hemsidan https://www.pingstliljan.se/dokument/arsmote-2022/

För att komma åt uppgifterna måste du vara inloggad och veta din fastighetsbeteckning.

Fakturerings- och informationsmaterial

För att underlätta distributionen av information och fakturor inom föreningen ser vi med fördel att du skickar din e-postadress till nedanstående adresser. Övriga erhåller post i brevlådan men då tillkommer en aviavgift enligt beslut på årsmötet 2020.

Informationsmaterial via e-post, skicka din e-postadress till:
info.pingstliljan@gmail.com

Fakturor i PDF via e-post, skicka din e-postadress till:
kassor.pingstliljan@gmail.com

Tänk på att e-postadressen ni skickar er anmälan från ska vara aktiv och kontrolleras med jämna mellanrum. OBS! Glöm inte att meddela om du byter e-postadress.

Gemensamhetsanläggningar

Föreningen har ett ansvar att förvalta ett antal gemensamhetsanläggningar där alla husägare är delägare. Delägandet beror på vilken gata/fastighet du bor på men alla är delägare i GA:1.

Kontrollera gärna din ägardel på Lantmäteriets hemsida:
https://www.lantmateriet.se/sv/Fastigheter/Min-fastighet/

  • Västerås Pingstliljan GA:1 Gemensamhetstomter, gång- och cykelvägar, lekplatser, avvattningsanordningar, gemensamhetslokaler samt fiberburna tjänster (samtliga fastigheter)
  • Västerås Pingstliljan GA:2 Gemensamma garage och sopskråp (fastigheter på Lupinvägen och Pingstliljevägen)
  • Västerås Pingstliljan GA:3 Gemensamma ledningar (vissa fastigheter på Pingstliljevägen och Påskliljevägen)
  • Västerås Pingstliljan GA:6 Infrastruktur för fiberburna tjänster (samtliga fastigheter)

Gemensamhetslokaler

Vi har två gemensamhetslokaler (som samtidigt är områdets skyddsrum) vilka används för bland annat års- och styrelsemöten. De kan även hyras av oss boende, se mer på vår hemsida http://www.pingstliljan.se/gemensamhetslokaler/

Återkommande arbetsuppgifter

Vår- och höststädning sker av fastighetsägarna, se separat information inför varje städdag.

Sommarskötsel sker efter ett rullande schema där 2-3 fastighetsägare per gata vårdar våra gemensamma ytor, se separat information inför sommarskötseln.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.