Nyheter – september 2023
Nyheter – mars 2023
Nyheter – februari 2023
Nyheter – oktober 2022
Nyheter – maj 2022
Nyheter – februari 2022
Nyheter – november 2021
Nyheter – september 2021
Nyheter – juli 2021
Nyheter – maj 2021
Nyheter – april 2021
Nyheter – februari 2021
Nyheter – oktober 2020
Nyheter – juni 2020
Nyheter – maj 2020
Nyheter – januari 2020
Nyheter – augusti 2019

Nyheter

Sommarrenhållning 2024

Under fliken dokument / städinformation https://www. pingstliljan. se/dokument/stadinformation/ finns sommarens städschema

Upptagning av sand

Hej på er i vårsolen I slutet av vecka 16 börjar upptagning/sopning på alla våra gator. Det här passar bra med tanke på att vi har "Städdag" på lördag den 20 april Vi får sopa ut allt i gatorna så tar det upp det under dagarna som de sopar. Tänk gärna på att sopa ut sand som ligger under bilarna vid de gemensamma garagen Väl mött på "Städdagen" Hälsningar Styrelsen

Stubbfräsning

Vad händer på våra allmänna ytor! Nu är stubbar på våra allmänna ytor markerade med orange färg. Det innebär att dessa kommer att fräsas bort under våren/sommaren. Hälsningar Styrelsen!
Nyheter

Städdag 20 april 2024

Städdag 20 april 2024

Inställt årsmöte 18 mars 2024

Som ni vet står vi inför ett årsmöte i Pingstliljan Samfällighetsförening. Skatteverket gick under 2023 ut med information om att samfälligheter ska vara momsredovisningspliktiga för sin verksamhet. Pingstliljan Samfällighetsförening registrerade sig för momsredovisning enligt direktiven

Trädfällning med gratis ved

Nu har vi haft genomgång av dåliga träd i vår förening. Följande träd är nertagna och ved ligger i resp. lekpark

Motioner till årsmötet

God fortsättning på det nya året! Vi planerar nu för ett årsmöte och med detta kommer möjligheten att lämna in motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. Agenda och material inför årsmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan från den 29 februari

Faktura med förfallodatum 2023-10-31 försenad

Tyvärr är fakturautskicket försenat men den kommer och då med framskjutet förfallodatum. Hoppas att detta inte ställer till det för er. Hälsningar Styrelsen

Städdag 11 nov 2023

Lördagen den 11 nov kl. 10. 00 Samlingsplatser Brudslöjan Nedre lekplatsen Lupinen Gemensamhetsgaragen Pingstliljan Gemensamhetslokalen Påskliljan Gemensamhetslokalen Ringblomman Korsningen Ringblommevägen/Blåstjärnegatan Uppgifter under dagen är bland annat: kratta löv och rensa bort sly på gemensamma ytor rensa ogräs i grusgångar, i lekplatser och runt lokalerna klippa buskar (främst runt lokalerna och garagelängorna) rensning av hängrännor på gemensamhetslokalerna översyn av lekredskap, meddela städansvarig om reparation krävs Denna gång kommer det att finnas tre containrar utplacerade på följande platser: Container 1: Påskliljevägen 38A ”Gemensamhetslokalen” Container 2: Pingstliljevägen 99 ”Gemensamhetslokalen” Container 3: Lupinvägen ”Gemensamhetsgaragen” Säckar hämtas vid och töms i containrarna

Fel på fibernätet

Hej Vi har lite positiva nyheter runt problemen med vårt fibernät. Oturligt nog gick en av Tele2 switchar, (förgreningspunkter i nätet) sönder i samband med att Mälarenergi stängde av strömmen den 15 juni. När strömmen slogs på startade inte switchen som den skulle

Brott på fibernätet

Vi har drabbats av ett avbrott på fibernätet. Avbrottet finns i marken på Pingstliljevägen och arbetet att reparera nätet har påbörjats idag Tyvärr visar det sig att vid skarvpunkten i marken hårvatten trängt in i de tätningar som finns och plaströret har tillsammans med fibern förtvinat. När entreprenören började leta efter det tre avbrott som skulle åtgärdas visade det sig att flera rör i princip föll isär

Information från styrelsen

Information från Pingsliljan samfällighetsförening 20230612 Hej! Här kommer en uppdatering kring styrelsens arbete och vår gemensamma samfällighet. Förbättringsarbete av våra gator har nu påbörjats och planeras att slutföras under de kommande veckorna vilket beslutades på årsstämman 2023. Hastighetsskyltarna kommer att bytas ut mot 15 km/h inom en snar framtid vilket beslutades på årsstämman 2020

Lagning av våra gator

Nu har arbetet med att laga potthålen på våra gator börjat. Det kommer att vara lite stökigt under några veckor men vi hoppas att ni har överseende med det. Arbetet planeras att vara klart 12-19 juni

Sommarrenhållning 2023

Under fliken dokument / städinformation https://www. pingstliljan. se/dokument/stadinformation/ finns sommarens städschema

Vårstädning 6 maj 2023

Lördagen kl. 10. 00 Samlingsplatser Brudslöjan Nedre lekplatsen Lupinen Gemensamhetsgaraget Pingstliljan Gemensamhetslokalen Påskliljan Gemensamhetslokalen Ringblomman Korsningen Ringblommevägen/Blåstjärnegatan Uppgifter under dagen är bland annat att kratta löv, rensa ogräs i grusgångar, ev

Sopning av våra gator

Hej i vårsolen Under vecka 17 kommer sopningen av våra gator att påbörjas Sopa gärna ut gruset på gatan så vi får bort så mycket som möjligt. Vårhälsningar Styrelsen

Hjälp oss!

Hej alla medlemmar Vi står inför utmaningar nu när Sven Chapman, som varit vår kassör under ett antal år, planerar att flytta från området Därför söker vi intresserade personer som vill arbeta aktivt i styrelsen och som kanske kan tänka sig att axla uppdraget Hör av er till Bernt Wahlström på 0707-12 39 92 eller via e-post bernth. wahlstrom@outlook. com som representerar valberedningen eller till Peter Ljunggren, Ordförande på 070-582 45 45 eller peter

Årsmöte och motioner 2023

God fortsättning på det nya året! Vi planerar nu för ett årsmöte. Detta kommer att hållas som ett fysiskt möte. För de som önskar kan vi erbjuda möjligheten att ansluta via Teams

Höststädning 12 nov 2022

Under fliken dokument / städinformation https://www.pingstliljan.se/dokument/stadinformation/ finns information om höststädnngen den 13 nov. Har du ingen inloggning? Skicka då ett mail till info.pingstliljan@gmail.com.

Sommarstädning 2022

Under fliken dokument / städinformation https://www. pingstliljan. se/dokument/stadinformation/ finns sommarens städschema

Vårstädning 23 april 2022 kl. 10.00

Under fliken dokument / städinformation https://www.pingstliljan.se/dokument/stadinformation/ finns information om årets vårstädnngen. Har du ingen inloggning? Skicka då ett mail till info.pingstliljan@gmail.com.

Rabatt hos Öbergs färg

Under menypunkten Dokument hittar du våra rabatter på färg, verktyg, tapeter, kakel och golv. För att komma åt dokumentet måste du vara inloggad. Saknar du inloggningsuppgifter görs en beställning via vårt kontaktformulär på http://www

Våren är på ingång...

Nu på onsdag den 6:e april kommer vår entreprenör att påbörja upptagningen av all sand som ligger i området Bra om de som vill och kan hinner sopa ut sanden en bit på gatan så blir det riktigt rent och fint Hälsningar Styrelsen

Årsmöte och motioner

God fortsättning på det nya året! Som det ser ut i nuläget verkar vår pandemi släppa taget om oss sakta men säkert, det gör att vi planerar för ett årsmöte, som vi kommer att hålla som ett fysiskt möte. För de som önskar kan vi erbjuda möjligheten att ansluta via Google Meet, vi behöver få in era anmälningar via mail så vi kan skicka ut länk till er i god tid innan årsmötet, önskar ni delta via Google Meet måste vi har er anmälan senast fredag den 18 mars I och med att årsmötet står för dörren kommer möjligheten att lämna in motioner som ni vill ha behandlade på årsmötet, dessa ska vara styrelsen tillhanda senast 28 februari Agenda och material inför årsmötet kommer att finnas tillgängligt på hemsidan senast den 6 mars Årsmötet är planerat till den 21 mars 2022 kl 19. 00 i gemensamhetslokalen Pingstliljevägen 99 Välkomna! Styrelsen

Nya avtalet med Tele2/Comhem

Tydligen skickar Tele2/Comhem viss information via mail och ibland hamnar den i "Skräpposten" Kan vara ide att hålla koll där om ni inte "hör något" från Tele2/Comhem innan nyår Styrelsen

Förnyat avtal med Tele2

Föreningen har förlängt avtalet med Tele2 (gamla Comhem). I och med detta kommer hastigheten på vårt Internet att att öka från 100/100 MB till 250/100 MB Tele2 kommer att börja ändra villkoren och skickar då ut en bekräftelse på förändringen till alla som använder tjänsten Detta gäller endast de som avropar Internet via fiber, de som valt koax som bärare för Internet kommer inte att få en utökad hastighet Styrelsen

Laddboxar i gemensamhetsgaragen

Styrelsen har tagit ett principbeslut på en förfrågan från en av våra boende som har garage i länga inom föreningen och vill installera laddbox i anslutning till era garage Asmir Avdic på Pingstliljevägen 91 har gjort ett gediget förarbete med inhämtande av material från följande: Mälarenergi har mätt hur mycket effekt man tappar på kabelns längd mellan det egna huset och det egna garaget i längan Elfirma med ansvarsförsäkring och behörig installatör gör själva installationen Asmirs försäkrtingsbolag har lämnat klartecken på att de fortsättar att försäkra husert och garaget med installerad laddbox Med detta material anser styrelsen att det är okej att gå vidare med installationen Vill ni som boende göra samma sak vill föreningen ha in samma typ av material och en begäran om att göra liknande lösning för godkännande innan arbete påbörjas Detta för att säkerställa att lagar och regler följs vid installationer Kontakta gärna Asmir på 070-946 64 40. Han hjälper er gärna med exempel på materialet han plockat fram Hälsningar Styrelsen

Höststädning 13 nov 2021

Under fliken dokument / städinformation https://www.pingstliljan.se/dokument/stadinformation/ finns information om höststädnngen den 13 nov. Har du ingen inloggning? Skicka då ett mail till info.pingstliljan@gmail.com.

Föreningen öppnar uthyrningen av gemensamhetslokalerna

Nu när restriktionerna släpper så kommer vi att öppna för uthyrning av våra gemensamhetslokaler igen Tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer som fortfarande är aktiva. Styrelsen

Växtlighet i området

Växtlighet och sikt i samfälligheten Styrelsen har haft sin årliga rundvandring och tittat på växtlighet. Syftet är att fånga upp det som avviker påtagligt från kommunens regler. Hos många ser det bra ut

Sommarrenhållning 2021

Under fliken dokument / städinformation https://www. pingstliljan. se/dokument/stadinformation/ finns sommarens städschema

Mälarenergi bjuder på biltvätt

Hej Mälarenergi har skickat ut en förklarande text hur miljön påverkas av biltvätt hemma på garageuppfarten, läs mer här Stora biltvättarhelgen 24-25 april Den 24-25 april är det äntligen dags för den årliga biltvättarhelgen! Passa därför på att tvätta din bil på ett miljövänligt sätt med 50% rabatt. Miljoner bilar blir till tusentals ton av gift Varje år tvättas miljontals bilar direkt på gatan. Det innebär visserligen att bilen blir ren, men även att tusentals ton av olja, bly, nickel och andra giftiga ämnen från bilen rinner rakt ner i vattenbrunnen och ut i Mälaren - där vi hämtar vårt dricksvatten

Digitalt årsmöte

Styrelsen föreslår på grund av rådande situation att föreningen går in ett rent förvaltningsläge på absolut lägsta nivå Under pågående pandemi kommer vi att genomföra vårt årsmöte med minsta tänkbara punkter på agendan. Inga stora frågor kommer att behandlas. Vårt årsmöte kommer att ske digitalt via online-möte tisdag den 23 mars kl

Samråd gällande utbyggnad av Tunbytorp

Hej Läs mer här, engagera er och lämna eventuella kommentarer till Västerås Stad https://eur02. safelinks. protection

Städdag

Höststädning Lördagen den 14 november kl. 10. 00 Samlingsplatser Brudslöjan Nedre lekplatsen Lupinen Gemensamhetsgaraget Pingstliljan Gemensamhetslokalen Påskliljan Gemensamhetslokalen Ringblomman Korsningen Ringblommevägen/Blåstjärnegatan För urgallring och rensning bakom Lupinens garagelängor ut mot Liljegatan kommer vi att hyra 1 container

Träningsgrupp

Det har startats upp en träningsgrupp inom förening på initiativ av Sandra Vestholm på Lupinvägen Läs mer här: https://www.facebook.com/groups/533519700658375/ Välkomna att träna ute i det fria

Schema sommarstädning

Under fliken dokument finns sommarens städschema. Du måste vara inloggad för att komma åt dokumentet. Har du ingen inloggning? Skicka då ett mail till info.pingstliljan@gmail.com.

Skadegörelse

Mycket tråkigt att upptäcka att våra fina lekparker utsätts för skadegörelse. Fredag den 17 april mellan 16. 00 och 20

Lapp i brevlådan

Styrelsen har under veckan lagt lapp i brevlådan hos alla de fastigheter vi anser inte följer Västerås Stads riktlinjer gällande buskar, växtlighet och andra hinder inom föreningen Vi uppmanar alla boende att följa riktlinjerna som finns inom Västerås Stad efter bästa förmåga och tänka på trafiksäkerheten

Årets avgifter

Nedan är de avgifter som förekommer i föreningen och debiteras vid två tillfällen under året, en med förfallodatum 200430 och den andra 201031. Avgiften täcker de kostnader och fonderingar som finns upptagna i budgeten (inkomst- och utgiftsstat) för 2020. De finns angivna på den, av årsstämman, fastställda debiteringslängden (http://www

Träd på föreningens mark

Styrelsen får med jämna mellanrum förfrågningar om trädfällning på mark som förvaltas av föreningen. I de fall träd behöver fällas av säkerhetsskäl tar föreningen hand om det så snart som möjligt. Om det är träd som ni önskar få fällda av andra skäl än säkerhet är styrelsens hållning att detta kan ske, efter styrelsens godkännande, på bekostnad av den boende

Städdag 25 april 2020

Föreningen genomför som vanligt vårens städdag lördag den 25 april kl. 10. 00 Kom ihåg att hålla avstånd till dina medmänniskor även fast vi är utomhus Läs mer här http://www

Material från årsmötet

http://www.pingstliljan.se/dokument/arsmote-2020-1/ Nu ligger materialet från årsmötet under länken ovan Styrelsen

Upphittad nyckelknippa

Nyckelknippa upphittad i lekparken utanför Påskliljev.25. Det var ett gäng ungdomar där igår kväll lördag 28/3 som kankse äger denna? Kontakta Jonas Larsson jola0088@gmail.com 0705971194 Styrelsen

Uppdatera mailadresser

God fortsättning på det nya året! Vi har uppmärksammat att en hel del av er har nya mailadresser, antagligen beroende på uppstarten av avtalet med Comhem Ber er gå in på hemsidan och uppdatera eller skicka ett meddelande till info. pingstliljan@gmail. com så uppdaterar vi registren Hälsningar Styrelsen

Hastigheten på våra gator

Styrelsen har fått till sig många synpunkter kring farthinder och hastigheten på våra vägar. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att göra en översyn av befintliga farthinder och säkerställa att de lever upp till de krav som Västerås Stad ställer samt sätta upp skyltar om att rekommenderad hastighet på gatorna i föreningen skall vara 15 km per timme. I övrigt hänvisas till de trafikregler som gäller
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.