Nyheter

Föreningen öppnar uthyrningen av gemensamhetslokalerna

Nu när restriktionerna släpper så kommer vi att öppna för uthyrning av våra gemensamhetslokaler igen Tänk på Folkhälsomyndighetens rekommendationer som fortfarande är aktiva. Styrelsen

Växtlighet i området

Växtlighet och sikt i samfälligheten Styrelsen har haft sin årliga rundvandring och tittat på växtlighet. Syftet är att fånga upp det som avviker påtagligt från kommunens regler. Hos många ser det bra ut

Sommarrenhållning 2021

Under fliken dokument / städinformation https://www. pingstliljan. se/dokument/stadinformation/ finns sommarens städschema

Mälarenergi bjuder på biltvätt

Hej Mälarenergi har skickat ut en förklarande text hur miljön påverkas av biltvätt hemma på garageuppfarten, läs mer här Stora biltvättarhelgen 24-25 april Den 24-25 april är det äntligen dags för den årliga biltvättarhelgen! Passa därför på att tvätta din bil på ett miljövänligt sätt med 50% rabatt. Miljoner bilar blir till tusentals ton av gift Varje år tvättas miljontals bilar direkt på gatan. Det innebär visserligen att bilen blir ren, men även att tusentals ton av olja, bly, nickel och andra giftiga ämnen från bilen rinner rakt ner i vattenbrunnen och ut i Mälaren - där vi hämtar vårt dricksvatten

Info om städdagen den 24 april kl. 10.00

Vårstädning lördagen den 24 april kl. 10. 00 Efter inrådan från Folkhälsomyndigheten får vi vistas utomhus men hålla ett avstånd på ca 2 m

Sopning och vårens städdag

Hej alla medlemmar Våren är på ingång och årsmötet är avklarat. Materialet kommer att läggas ut på hemsidan då det är klart. Sandsopning kommer att ske under vecka 15 så de som vill behöver sopa ut gruset senast helgen den 10-11 april Städdagsgruppen har planerat att vi genomför städdagen lördag den 24 april

Digitalt årsmöte

Styrelsen föreslår på grund av rådande situation att föreningen går in ett rent förvaltningsläge på absolut lägsta nivå Under pågående pandemi kommer vi att genomföra vårt årsmöte med minsta tänkbara punkter på agendan. Inga stora frågor kommer att behandlas. Vårt årsmöte kommer att ske digitalt via online-möte tisdag den 23 mars kl

Samråd gällande utbyggnad av Tunbytorp

Hej Läs mer här, engagera er och lämna eventuella kommentarer till Västerås Stad https://eur02. safelinks. protection

Städdag

Höststädning Lördagen den 14 november kl. 10. 00 Samlingsplatser Brudslöjan Nedre lekplatsen Lupinen Gemensamhetsgaraget Pingstliljan Gemensamhetslokalen Påskliljan Gemensamhetslokalen Ringblomman Korsningen Ringblommevägen/Blåstjärnegatan För urgallring och rensning bakom Lupinens garagelängor ut mot Liljegatan kommer vi att hyra 1 container

Träningsgrupp

Det har startats upp en träningsgrupp inom förening på initiativ av Sandra Vestholm på Lupinvägen Läs mer här: https://www.facebook.com/groups/533519700658375/ Välkomna att träna ute i det fria

Schema sommarstädning

Under fliken dokument finns sommarens städschema. Du måste vara inloggad för att komma åt dokumentet. Har du ingen inloggning? Skicka då ett mail till info.pingstliljan@gmail.com.

Skadegörelse

Mycket tråkigt att upptäcka att våra fina lekparker utsätts för skadegörelse. Fredag den 17 april mellan 16. 00 och 20

Lapp i brevlådan

Styrelsen har under veckan lagt lapp i brevlådan hos alla de fastigheter vi anser inte följer Västerås Stads riktlinjer gällande buskar, växtlighet och andra hinder inom föreningen Vi uppmanar alla boende att följa riktlinjerna som finns inom Västerås Stad efter bästa förmåga och tänka på trafiksäkerheten

Årets avgifter

Nedan är de avgifter som förekommer i föreningen och debiteras vid två tillfällen under året, en med förfallodatum 200430 och den andra 201031. Avgiften täcker de kostnader och fonderingar som finns upptagna i budgeten (inkomst- och utgiftsstat) för 2020. De finns angivna på den, av årsstämman, fastställda debiteringslängden (http://www

Träd på föreningens mark

Styrelsen får med jämna mellanrum förfrågningar om trädfällning på mark som förvaltas av föreningen. I de fall träd behöver fällas av säkerhetsskäl tar föreningen hand om det så snart som möjligt. Om det är träd som ni önskar få fällda av andra skäl än säkerhet är styrelsens hållning att detta kan ske, efter styrelsens godkännande, på bekostnad av den boende

Städdag 25 april 2020

Föreningen genomför som vanligt vårens städdag lördag den 25 april kl. 10. 00 Kom ihåg att hålla avstånd till dina medmänniskor även fast vi är utomhus Läs mer här http://www

Material från årsmötet

http://www.pingstliljan.se/dokument/arsmote-2020-1/ Nu ligger materialet från årsmötet under länken ovan Styrelsen

Upphittad nyckelknippa

Nyckelknippa upphittad i lekparken utanför Påskliljev.25. Det var ett gäng ungdomar där igår kväll lördag 28/3 som kankse äger denna? Kontakta Jonas Larsson jola0088@gmail.com 0705971194 Styrelsen

Sandupptagning på våra gator

Då är våren på gång på riktigt! Vår entreprenör har planerat att börja ta upp sanden från våra gator under vecka 14 Hälsningar Styrelsen

Uppdatera mailadresser

God fortsättning på det nya året! Vi har uppmärksammat att en hel del av er har nya mailadresser, antagligen beroende på uppstarten av avtalet med Comhem Ber er gå in på hemsidan och uppdatera eller skicka ett meddelande till info. pingstliljan@gmail. com så uppdaterar vi registren Hälsningar Styrelsen

Hastigheten på våra gator

Styrelsen har fått till sig många synpunkter kring farthinder och hastigheten på våra vägar. Med anledning av detta har styrelsen beslutat att göra en översyn av befintliga farthinder och säkerställa att de lever upp till de krav som Västerås Stad ställer samt sätta upp skyltar om att rekommenderad hastighet på gatorna i föreningen skall vara 15 km per timme. I övrigt hänvisas till de trafikregler som gäller
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.