Årets avgifter

Publicerad tisdag 7 apr 2020, 10:59

Nedan är de avgifter som förekommer i föreningen och debiteras vid två tillfällen under året, en med förfallodatum 200430 och den andra 201031.

Avgiften täcker de kostnader och fonderingar som finns upptagna i budgeten (inkomst- och utgiftsstat) för 2020.

De finns angivna på den, av årsstämman, fastställda debiteringslängden (http://www.pingstliljan.se/dokument/arsmote-2020-1/).

Avgiften per fastighet avgörs av de anläggningar som fastigheten är delägare i. Avgiften är däremot lika för alla deltagande/delägande fastigheter.

GA1 - Gemensamma anläggningar och gruppavtal BB/TV 3 000 kr
GA2 - Garage 1 255 kr
GA3 - Regn-, spill & vattenledning 100 kr
GA x (under bildande) - Sopskåp 868 kr
Fakturaavgift – Pappersavi 25 kr

Fakturaavgift utgår endast vid utskick av fakturan via post.

Anmäl er till utskick av pdf-faktura via mail till kassor.pingstliljan@gmail.com så slipper ni denna avgift.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.