Städdag

Publicerad fredag 2 okt 2020, 17:12

Höststädning

Lördagen den 14 november kl. 10.00

Samlingsplatser

Brudslöjan Nedre lekplatsen

Lupinen Gemensamhetsgaraget

Pingstliljan Gemensamhetslokalen

Påskliljan Gemensamhetslokalen

Ringblomman Korsningen Ringblommevägen/Blåstjärnegatan

För urgallring och rensning bakom Lupinens garagelängor ut mot Liljegatan kommer vi att hyra 1 container. (Detta är en gemensam yta i föreningen).

Städdagsgruppen vill ha detta som fokusområde denna städdag, har boende på andra gator möjlighet och vill hjälpa till med dettafår man det.
Ta med redskap som passar för ändamålet.

Containern kommer att finnas vid stora gräsplanen mellan Lupinen och Pingstliljan under helgen. Allt avfall från Lupinen kommer att kunna slängas i containern och kommer det inte att finnas någon släpkärra som transporterar avfall från de gemensamma ytorna.

Det kommer att finnas två släp som komplement för resterande avfall.

Uppgifter för övrigt under dagen är bland annat kratta löv, rensa ogräs i grusgångar, ev. klippa ner buskar (främst runt lokalerna), samt bortforsling av avfallet vi samlar ihop under dagen.

Välkomna!

Städdagsgruppen

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.